• J.P.II.jpg
  • logofar1.png

Týždeň s farnosťou

pondelok 28.8.2017 ráno o 07.40 hod. a 17:20 hod. bude farnosť Rožňava-mesto predstavená v televízii LUX v relácii ,,Týždeň s farnosťou“. -kto by sa chcel zapojiť do rady pre organizovanie farských výletov a pútí, nech sa prihlási u správcu farnosti.

Trnavská novéna 21.11.2016 Hl. celebrant a kazateľ: Mons. Stanislav Stolárik, Rožňavský diecézny biskup

Zdroj: Televízia lux

Záznam z Trnavskej novény zo dňa 21.11.2016

Téma: Život a dielo sv. Jána Pavla II. vo svetle milosrdenstva (Tešiť zarmútených...) Hl. celebrant a kazateľ: Mons. Stanislav Stolárik, Rožňavský diecézny biskup

Pápež František zatvoril Svätú bránu a zakončil Rok milosrdenstva

Vatikán 20. novembra – Mimoriadny svätý rok milosrdenstva dospel k svojmu záveru. Pri vstupnom obrade dnešnej eucharistickej slávnosti Krista Kráľa o 10. hodine Svätý Otec František zatvoril na Vatikánskej bazilike Svätú bránu milosrdenstva. Na zaplnenom Námestí sv. Petra s približne 70-tisíc veriacimi pápež vyzval k vďačnosti za uplynulý rok a zároveň k pokračovaniu v uvádzaní milosrdenstva do každodenného života:

„Aj keď sa zatvorí svätá brána, pre nás ostáva stále otvorená tá pravá brána milosrdenstva, ktorou je Kristovo Srdce. Z prebodnutého boku Vzkrieseného vyviera až do konca vekov milosrdenstvo, útecha a nádej. Toľkí pútnici prekročili prahy svätých brán a mimo hluku správ si vychutnali veľkú Pánovu dobrotu. Ďakujme za to a pamätajme, že sme boli zasiahnutí milosrdenstvom, aby sme sa zaodeli citmi milosrdenstva, aby sa aj my stali nástrojmi milosrdenstva. Kráčajme po tejto našej ceste spoločne.”

Zdroj:Česká televize

 

 

 

 

 

 

 

 

Homília Svätého Otca v plnom znení

S pápežom Františkom koncelebrovali aj noví kardináli, ktorých v predchádzajúci deň kreoval pri konzistóriu. Medzi hlavnými koncelebrantmi bol Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ktorý riadil podujatia Jubilejného roka. Svätý Otec pri tejto príležitosti verejne poďakoval jemu i všetkým jeho spolupracovníkom. Na námestí bola prítomná aj oficiálna delegácia Talianskej republiky na čele s prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérom Matteom Renzim.

Priečelie baziliky zdobil gobelín s emblémom Svätého roka milosrdenstva i ďalšie dekorácie. Námestie bolo zaplnené pútnikmi z rôznych krajín sveta, medzi ktorými nechýbali približne dve stovky veriacich zo Slovenska. Pri dnešnej slávnosti bol pri hlavnom oltári umiestnený obraz Panny Márie Matky Cirkvi, ktorá pod svojím rozprestretým plášťom zhromažďuje Boží ľud zo všetkých národov a stavov.

V závere eucharistického slávenia Svätý Otec podpísal apoštolský list Misericordia et misera adresovaný celej Cirkvi s výzvou naďalej rovnako intenzívne pokračovať v praktizovaní milosrdenstva ako tomu bolo počas mimoriadneho jubilea. Z rúk pápeža Františka potom prevzali apoštolský list reprezentanti Božieho ľudu z celého sveta. Boli medzi nimi arcibiskupi z Filipín a Škótska, kňazi z Konga a Brazílie zo spoločenstva Misionárov milosrdenstva, trvalý diakon Rímskej diecézy s rodinou, rehoľné sestry z Mexika a Južnej Kórey, trojgeneračná rodina z USA, mladý pár snúbencov, katechétky z jednej z rímskych farností a napokon dvaja reprezentanti chorých a hendikepovaných. Text apoštolského listu oficiálne zverejní Tlačové stredisko Svätej stolice v pondelok 21. novembra napoludnie. -jb-

Zdroj: Vatikánsky rozhlas

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola /MOF/ je najstarším organovým festivalom na Slovensku. Zakladateľom a dlhoročným dramaturgom podujatia bol sólista Štátnej filharmónie Košice Ivan Sokol (1937-2005). Organové recitály významných domácich a zahraničných umelcov sa spočiatku sústreďovali prevažne do Dómu sv. Alžbety, organové koncerty so symfonickým orchestrom do koncertnej sály Domu umenia (kde je od roku 1978 k dispozícii trojmanuálový organ s dvoma hracími stolmi (mechanická a elektrická traktúra). MOF bol 20 rokov integrálnou súčasťou Košickej hudobnej jari, v roku 1991 sa festival osamostatnil a koná sa v úvode koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice – v druhej polovici septembra. Týmto osamostatnením dostal organový festival ešte väčšiu závažnosť a rozsiahlejší manévrovací priestor pre dramaturgiu. V roku 2006 Štátna filharmónia Košice úspešne rozšírila túto veľkolepú prehliadku organovej hudby aj do ďalších miest Košického a Prešovského kraja: organové koncerty v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Kežmarku, Levoči, Prešove a i. sa stretávajú s veľkým záujmom.

 

46. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola 2016

 

DENISA GIBALOVÁ KABÁČOVÁ SR

21. 9. 2016 KOŠICE, Dominikánsky kostol 
24. 9. 2016 ROŽŇAVA, Katedrála nanebovzatia Panny Márie

 

Zdroj: http://www.sfk.sk/index.php/sk/festivaly/medzinarodny-organovy-festival-ivana-sokola

Benefičný “Koncert pre Alenku – Koncert pre Lásku” v kostole sv. Anny

V nedeľu 25. septembra o 17-tej hodine sa uskutoční v kostole sv. Anny na Námestí baníkov v Rožňave (býv. kostol Františkánov vedľa Galérie Baníckeho múzea) benefičný “Koncert pre Alenku – Koncert pre Lásku”.

Koncert je organizovaný vznikajúcim občianskym združením ALENKA v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou a Základnou umeleckou školou v Rožňave. Súčasne je sprievodným podujatím tohtoročných osláv Dní mesta.

Na koncerte vystúpia mladí umelci z Rožňavy – Alena Temesiová (spev), pôsobiaca t. č. v Nemecku, Peter Bálint (klavír, organ), ktorý pricestuje z Budapešti a Mikuláš Nyéky (klavír, organ) z Košíc. Zaspievajú tiež Helena Pál Balážová, učiteľka spevu v rožňavskej Základnej umeleckej škole a Štefan “Hangya” Hundža, člen zboru opery Štátneho divadla v Košiciach.

Reklama

V programe, ktorým bude sprevádzať bývalá operná speváčka s kariérou v Maďarsku a v Nemecku Lilla Izsóf, zaznejú diela G. B. Pergolesiho, J. S. Bacha, J. Brahmsa, W. A. Mozarta, F. Schuberta, A. L. Webbera, L. Cohena a skladby z muzikálov František z Assisi a Jesus Christ Superstar.

Alenka Hefler 25. 9. 1961 - 14. 2. 2016Alenka a Alex

Koncert sa koná ako pocta Alenke Hefler, rod. Birtokovej, v deň jej nedožitých 55. narodenín, a ako pocta Láske pre všetkých, ktorí milovali a milujú. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný Detskému domovu Dobšiná pre deti v satelitných domoch v Rožňave.

Personálne zmeny v rožňavskej diecéznej kúrii

zdroj:http://www.burv.sk/personalne-zmeny-v-roznavskej-dieceznej-kurii/

erb_brownRožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik s účinnosťou od 1. júla 2016 realizoval v diecéznej kúrii nasledovné personálne zmeny: do úradu generálneho vikára Rožňavskej diecézy vymenoval doterajšieho farského administrátora v Čiernom Balogu vdp. Mgr. Miloša Gazdíka; do úradu kancelára vymenoval doterajšieho notára kúrie vdp. Mgr. Stanislava Kocúra a za svojho osobného tajomníka a zároveň notára kúrie vymenoval vdp. Mgr. Stanislava Andreka, doterajšieho kaplána v Lučenci-meste.

Zmeny nastali aj v personálnom obsadení rožňavského diecézneho tribunálu: do úradu sudcu bol vymenovaný doterajší notár tribunálu vdp. ICLic. Imrich Richard Rédli O.Praem. (namiesto ICLic. Ľudovíta Jureka) a notárom sa stal vdp. ICDr. Ján Malček.

Mons. Stanislav Stolárik prosí všetkých veriacich o modlitbu za svojich nových spolupracovníkov.

 

Deň rodiny

“Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život. Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším.  Preto je rodina nenahraditeľná.

 

Rodina založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti. Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky manželov. Rodina je na Slovensku najdôležitejšou hodnotou, o čom svedčia nielen prieskumy verejnej mienky, ale aj množstvá harmonických rodín.

Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je budúcnosť ďalších generácií.

V poslednom čase sme svedkami mnohých priamych i nepriamych, premyslených i nezámerných útokov na manželstvo a rodinu. Miera rozvodovosti je najhoršia v histórii, mnohí stratili predstavu o tom, čo je to rodina. Množia sa prípady neúspešných rodičov, ktorí vychovávajú nešťastné deti, nepripravené na založenie vlastnej rodiny. Všetci sme členmi veľkej ľudskej rodiny, ale každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Povedzme to všetkým.” (www. denrodiny.sk)

Chceme to povedať aj my všetkým v Rožňavskej diecéze a v jej srdci – meste Rožňava zapojiť sa do slávenia Dňa rodiny na sviatok patróna diecézy sv. Jána Nepomuckého v pondelok 16. mája 2016. Zároveň v tento deň si rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik pripomenie 1. výročie prevzatia úradu diecézneho biskupa.

Zdroj: http://www.burv.sk/den-rodiny-v-roznave/

 

VEĽKÁ NOC 2016

Upozorňujeme, že od pondelka 21. marca sa večerné sväté omše v katedrále

začínajú o hodinu neskôr, t.j. o 18:00 hod.

 

PROGRAM SV. OMŠÍ POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

 

 

katedrála

malý kostol

františkánsky

filiálky

Kvetná nedeľa

20.03.

07:00 (M)

10:00 (S)

17:00 (S)

---

11:00 (M)

Rakovnica – 08:30,

Nadabula – 08:45,

kaplnka sv. Barbory – 10:00,

Domov dôchodcov Subsidium – 10:45

pondelok

18:00 (S)

07:00 (S)

07:00 (M)

 

utorok

18:00 (S)

07:00 (S)

07:00 (M)

 

streda

18:00 (S)

07:00 (S)

07:00 (M)

Zariadenie pre seniorov, Čučma – 13:30

Zelený štvrtok

10:00 (S)

18:00 (S)

---

18:00 (M)

 

Veľký piatok

15:00 (S)

---

15:00 (M)

08:00 – modlitba liturgie hodín v katedrále

12:00 – pobožnosť krížovej cesty na kalvárii (v prípade nepriaznivého počasia v malom kostole)

Biela sobota

18:00 (S)

---

18:00 (M)

08:00 – modlitba liturgie hodín v katedrále

09:00 - 17:30 – adorácia Najsv. Sviatosti oltárnej

Veľkonočná nedeľa

27.03.

07:00 (M)

10:00 (S)

18:00 (S)

08:30 (S)

11:00 (M)

Čučma – 07:30,

Rakovnica – 08:30,

Nadabula – 08:45,

kaplnka sv. Barbory – 10:00,

Domov dôchodcov Subsidium – 10:45

 

STRETNUTIE MLÁDEŽE

Celodiecézne stretnutie mládeže s otcom biskupom Stanislavom

stretnutie-mladeze_roznava2016V sobotu 2. apríla 2016 sa v Rožňave bude konať celodiecézne stretnutie mládeže Rožňavskej diecézy, ktoré bude vyvrcholením príprav na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove. Program sa začne pontifikálnou sv. omšou o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorej hlavným celebrantom bude Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup. Program stretnutia bude pokračovať prednáškou generálneho vikára Rožňavskej diecézy vsdp. ThDr. Jána Mihoka, PhD. a stretnutím s apoštolskými sestrami Rodiny Panny Márie zo Starej Haliče (tvorivé dielne a workshopy). Stretnutie sa zavŕši modlitbami chvál v podaní mládeže z Brezna.

Kvôli občerstveniu je potrebné nahlásiť účasť vdp. Patrikovi Balázsovi najneskôr do 28. marca 2016 (tel. č.: 0907 486 396; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Zdroj: http://www.burv.sk/celodiecezne-stretnutie-mladeze/

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2016

„Milosrdenstvo chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13)

Skutky milosrdenstva na ceste svätým rokom
 
1. Mária, obraz Cirkvi, ktorá hlása evanjelium, pretože je sama preniknutá evanjeliom 
 
V bule, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, som vyzval k tomu, aby sa „Pôstne obdobie svätého roka prežívalo ešte intenzívnejšie ako čas vhodný na slávenie a zakúšanie Božieho milosrdenstva“ (Misericordiae vultus, 17). Výzvou na pozorné počúvanie Božieho slova a povzbudením k iniciatíve „24 hodín pre Pána“ som chcel zdôrazniť prvotnosť meditatívneho počúvania Božieho slova, osobitne toho prorockého. Božie milosrdenstvo je ohlasovaním svetu; ohlasovaním, ktoré má každý kresťan osobne zakúsiť.
Po tom, ako Mária prijala od archanjela Gabriela radostnú zvesť, v prorockom hymne Magnifikat ospievala milosrdenstvo, ktorým si ju Boh vyvolil. Tak sa Panna z Nazareta, Jozefova snúbenica, stala obrazom dokonalej Cirkvi, ohlasujúcej evanjelium, pretože ona sama bola a stále je evanjelizovaná skrze pôsobenie Ducha Svätého, ktorý jej panenské lono urobil plodným. V prorockej tradícii sa milosrdenstvo – už aj na etymologickej úrovni – úzko spája s materským lonom (rachanim – rechem), ako aj s veľkodušnou, vernou a súcitnou dobrotou (chesed), ktorú nachádzame v manželských a rodinných vzťahoch.

SVIATOK SV. VALENTÍNA

Pozvánka do katedrály na 14. február

bal14. február podľa Rímskeho martyrológia každoročne patrí spomienke na sv. Valentína, mučeníka. Tento svätec je patrónom zaľúbených, snúbencov a mladomanželov. Hoci tento deň pripadne toho roku na Prvú pôstnu nedeľu, rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik vyjadril túžbu stretnúť sa v rámci slávenia Eucharistie so zaľúbenými, snúbencami a mladomanželmi z celej diecézy.

Svätá omša bude v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave o 10:00 hod. Všetkých  zaľúbených, snúbencov a mladomanželov, ako aj ostatné manželské páry srdečne pozývame na túto slávnostnú svätú omšu. Toto stretnutie bude spojené nielen so stretnutím pri slávení Eucharistie a s otcom biskupom Stanislavom, ale aj  s možnosťou získať úplné odpustky v tomto Roku milosrdenstva prechodom cez Bránu milosrdenstva rožňavskej katedrály.

Prítomné manželské páry si v prítomnosti otca biskupa obnovia svoje manželské sľuby a všetci zúčastnení zaľúbení, snúbenci a mladomanželia v závere slávenia svätej omše dostanú osobitné požehnanie.

zdroj: http://www.burv.sk/pozvanka-do-katedraly-na-14-februar/